DisclaimerDisclaimer

Budgetcoach Medemblik wijst ten aanzien van de website Budgetcoach Medemblik u op het volgende: De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Budgetcoach Medemblik. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Budgetcoach Medemblik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Budgetcoach Medemblik met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Budgetcoach Medemblik behoudt zich het recht voor, om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Privacy

Budgetcoach Medemblik hecht veel waarde aan het beschermen van de persoonlijke gegevens die u aan haar verstrekt. Bij het verwerken van de gegevens respecteert zij uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.
Budgetcoach Medemblik behoudt zich het recht voor om deze bepalingen op ieder moment te wijzigen. Budgetcoach Medemblik raadt u aan deze privacy bepalingen regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

Copyright

Budgetcoach Medemblik behoudt zich het auteursrecht voor betreffende de via de internetsite van Budgetcoach Medemblik verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logo’s en fotomateriaal.
Niets uit de teksten of grafische voorstellingen op de site van Budgetcoach Medemblik mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Budgetcoach Medemblik openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren met bronvermelding.