VoorwaardenU blijft altijd zelf de baas over uw eigen financiën en bent ook zelf verantwoordelijk.

 • Voldoende inkomsten
  Om het Budgetbeheer goed te laten verlopen is het belangrijk dat er iedere maand voldoende inkomen binnen komt. Hier draagt u persoonlijk zorg voor. Als uw inkomen te laag is dan kunt u via uw gemeente in aanmerking komen voor een aanvulling via de bijzondere bijstand. Ook heeft u misschien recht op verschillende soorten toeslagen. Budgetcoach Medemblik kan dit voor u uitzoeken en aanvragen. Als uw inkomen verandert, dient u dit direct door te geven aan Budgetcoach Medemblik zodat wij hier rekening mee kunnen houden.
 • Een bankrekening voor uw leefgeld zonder roodstand
  Voor het ontvangen van uw huishoudgeld heeft u een andere bankrekening nodig. U mag op deze rekening niet rood staan. Staat u wel rood, dan kunt u het huishoudgeld niet opnemen. Dus bespreek met uw bank dat u niet rood mag staan op die bankrekening.
 • Geen automatische incasso’s 
  Betaalt u vaste lasten per automatische incasso? Dan moet u deze stop zetten. Zo voorkomt u dat de kosten dubbel betaald worden. Het stopzetten kan ook door Budgetcoach Medemblik worden geregeld.
 • Wijzigen op tijd doorgeven
  Geeft u wijzigingen in zowel uw persoonlijke als financiële situatie zo snel mogelijk door. Denk hierbij aan aanschaf (andere) auto, andere verzekering, verhuizing, samenwonen, scheiden. Als de wijzingen niet doorgegeven worden kan kunnen er (nieuwe) schulden ontstaan.
 • Het inleveren van nota’s voor niet maandelijkse betalingen.
  Nota’s voor niet maandelijkse betalingen moet u op tijd naar ons doorsturen. Er wordt dan gekeken of het mogelijk is om de nota uit de daarvoor bedoelde reservering te betalen. Door het niet op tijd inleveren van de nota’s kan er een achterstand ontstaan. Dit is wederom een schuld en kan extra kosten met zich meebrengen.
 • Controleer uw bankafschriften 
  U krijgt van Budgetcoach Medemblik overzichten van alle inkomsten, betalingen en reserveringen. Controleer deze goed. Zodat u weet wat er betaald is en wat uw inkomsten zijn.